Komanda za obuku i doktrinu

Posjeta Komandanta turskog PfP centra za obuku OS Republike Turske

24.7.2015

Komandant turskog PfP centra za obuku OS Republike Turske brigadir Ilyas Bilgis posjetio je 23.07.2015. godine Komandu za obuku i doktrinu OS BiH na lokaciji kasarne „Travnik” u Travniku.

U ime komandanta KOiD-a gosta iz OS R. Turske primio je brigadir Senad Pajić, načelnik Odjeljenja doktrine KOiD sa ključnim personalom Komande za obuku i doktrinu kao i šefom savjetodavnog tima EUFOR-a sa sjedištem na lokaciji kasarne „Travnik” i pukovnikom Fikretom Halidžiogluom (Halicioglu). Nakon uvodnih riječi dobrodošlice, brigadir Pajić je na informativnom brifingu upoznao gosta sa strukturom KOiD-a i njenoj ulozi u OS BiH. Tokom brifiranja brigadir se interesovao za način prijema lica iz civilstva u OS BiH kao i stepenom obuke pripadnika OS BiH na jezičkim kursevima KOiD-a.

Info- KOiD