Komanda za obuku i doktrinu

Priprema instruktora za fazu III osnovne oficirske obuke

30.7.2015

U periodu od 28.07 do 29.07.2015. godine na lokaciji kasarne „Travnik“ u Travniku u organizaciji Odjeljenja za obuku KOiD-e realizovana je radionica ”Priprema instruktora za fazu III osnovne oficirske obuke“ za personal iz komandi i jedinica OSBiH.

Radionicu je otvorio načelnik odjeljenja za obuku brigadir mr. Hašim Škrijelj koji je naveo značaj radionice čiji je krajnji cilj iste da se što kvalitetnije realizuje faza III osnovne oficirske obuke.

Učesnici radionice bili su pripadnici odjeljenja za obuku KOiD-e, instruktori CPR-a i pripadnici iz jedinica OS BiH planirani za instruktore u fazi III osnovne oficirske obuke.

Radionica je realizovana od strane instruktora CPR, diskusiju učesnika radionice i upoznavanje sa standardizovanom nastavnom dokumentacijom.

Info- KOiD