Komanda za obuku i doktrinu

Posjeta komandanta EUFOR-a u BiH KOiD-u

5.8.2015

U posjeti Komandi za obuku i doktrinu u kasarni „Travnik“ u Travniku 04.08.2015. godine boravio je komandant EUFOR-a u BiH general major Johann Luif sa saradnicima. Komandanta EUFOR-a u BiH generala Luifa u ime KOiD primio je v.d. načelnika Štaba komande KOiD pukovnik Milorad Krajšumović, sa saradnicima.

Ova posjeta bila je prilika da se general Luif kroz informativni brifing pukovnika Krajšumovića upozna sa infrastrukturnim i drugim kapacitetetima centara i KOiD koji mogu biti upotrijebljeni u procesu obuke.

Cilj posjete Štaba EUFOR-a BiH bio je upoznavanje sa trenutnim aktivnostima i stepenom dostignute saradnje sa stranim OS u BiH, te mogućnostima maksimalnog korištenja njihovih kapaciteta u obuci jedinica OS BiH.


Nakon informativnog brifinga, general Luif podsjetio je na glavnu misiju EUFOR-a u BiH, a to je podrška obuci u OS BiH.

Na kraju posjete Komandi za obuku i doktrinu, general Luif zahvalio se pukovniku Krajšumoviću i štabu na dobrodošlici i korektnoj saradnji sa MTT EUFOR OS R. Turske, te je svoju posjetu nastavio i održao sastanak sa pripadnicima MTT EUFOR lociranim u kasarni „Travnik“.

Info-KOiD