Komanda za obuku i doktrinu

Finalna koordinacijska konferencija (FCC) za vježbu”JESEN 15-1” sa br. TP

10.9.2015

U skladu sa GPO za 2015. godinu, te SOP-om vanjskog ocjenjivanja Komandi i jedinica OS BiH na lokaciji kasarne "Mika Bosnić" Manjača realizovana je Finalna koordinacijska konferencija (FCC) za Kompjuterski podržanu vježbu (CAX) sa br. TP OS BiH.

Konferenciji je prisustvovao ključni personal ZŠ OS BiH pukovnik Željko Šinik, OK OS BiH major Senad Kruško, br. TP na čelu sa pukovnikom Stjepanom Musom, KOiD OS BiH na čelu sa pukovnikom Hajrom Palićem.

Učesnici konferencije su u radnim grupama za izradu EXCON i EXPLAN-a definisali instrukcije za vježbu kao i razvoj scenarija vježbe, MEL/MIL liste i ANEX-e po štabnim funkcijama. Definisani su svi ključni zahtjevi učesnika sa ciljem osiguranja uslova spremnosti izvršenja CAX Komande brigade na JCATS sistemu CBS/KOiD, te je zaključeno da su stvoreni svi neophodni uslovi za realizaciju vježbe „JESEN 15-1“ sa br. TP.

Vrijeme realizacije obuke vođa za vježbu vanjskog ocjenjivanja je 28.09.2015. godine do 02.10.2015. godine, dok je vrijeme realizacije vježbe „JESEN 15-1“ od 05.10.2015. godine do 09.10.2015. godine. 

Info- KOiD