Komanda za obuku i doktrinu

Testiranje pripadnika OS BiH iz poznavanja njemačkog jezika prema STANAG 6001 testu

22.9.2015

U periodu od 14.09.-16.09.2015. godine na Odsjeku njemačkog jezika Centra za profesionalni razvoj u Rajlovcu, realizovano je testiranje pripadnika OS BiH iz poznavanja njemačkog jezika prema STANAG 6001 testu.

Testiranje je realizovano od strane kapetana Mag. Waltera Rysa sa Odbrambene akademije austrijskih oružanih snaga (LVAk) uz asistenciju instruktora Centra za profesionalni razvoj. Testu su pristupila 42 pripadnika OS BiH i postignuti rezultati su na zavidnom nivou.

Tokom boravka u Odjeljenju stranih jezika Centra za profesionalni razvoj vođeni su razgovori o daljem unaprijeđenju saradnje u realizacije nastave na kursu njemačkog jezika kao i na ostalim jezicima.

Također, 18.09.2015. godine, u posjeti Odsjeku njemačkog jezika boravili su pomoćnici austrijskog vojnog atašea koji su se interesovali za realizaciju STANAG testiranja i postignute rezultate.

Tom prilikom izražena je zahvalnost austrijskim OS koje su omogućile realizacije STANAG testiranja i bez čije pomoći ovu aktivnost ne bi smo mogli realizovati.

Info- KOiD