Komanda za obuku i doktrinu

Počela realizacija Primarnog kursa za razvoj vođa

28.9.2015

U Centru za osnovnu obuku Komande za obuku i doktrinu u Pazariću je 28.09.2015. godine počela realizacija „Primarnog kursa za razvoj vođa“ koji se po treći put organizira i realizira u ovom centru za pripadnike Komande za podršku Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Dobrodošlicu polaznicima kursa u Centar za osnovnu obuku je zaželio komandant Centra pukovnik Jasmin Ganić koji je u svom obraćanju istakao značaj ovog kursa, čija je primarna misija edukacija i priprema polaznika za uspješnu transformaciju iz uloge vođenih u uloge vođe.

Polaznicima kursa dobrodošlicu je zaželio i komandant Komande za obuku i doktrinu brigadir Ilija Petrović, koji je u naglasio da ovaj kurs predstavlja veoma značajan događaj kako u ličnoj profesionalnoj izgradnji budućih vođa tako i za kompletan sistem edukacije pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine te proces podmlađivanja starješinskog kadra.

Primarni kurs za razvoj vođa, koji će pohađati 28 pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, je koncipiran da osigura profesionalno usavršavanje osnovnih vještina vojnog vođenja, izgradnju autoriteta vođe kao i aktivnom učešću u obuci usmjerenoj na izvršenje. Cilj kursa je proizvesti borbeno kompletne vođe timova, posada i posluga te specijaliste za određene dužnosti sa potrebnim nivoom borbenih vještina.

Info-KOiD