Komanda za obuku i doktrinu

Predstavnici Ministarstva odbrane Velike Britanije i Ambasade Velike Britanije u BiH posjetili Centar za osnovnu obuku

2.10.2015

Predstavnik Ministarstva odbrane Velike Britanije gospodin Nick Gurr, predstavnici Ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini te vojni ataše Velike Britanije u Bosni i Hercegovini pukovnik Paul Marshal 30.09.2015. godine su boravili u posjeti Centru za osnovnu obuku u Pazariću.

Svrha posjete je bila upoznavanje sa ativnostima u Centru za osnovnu obuku sa akcentom na projekat obuke mladih oficira, kako u Bosni i Hercegovini tako i u Velikoj Britaniji, kao i sagledavanja mogućnosti za unaprijeđenje uslova za život, rad i obuku u ovom Centru.

Komandant Centra za osnovnu obuku pukovnik Jasmin Ganić je, kao domaćin ove posjete, kroz uvodni informativni brifing iznio informacije o dosadašnjim rezultatima rada Centra, te u nastavku goste upoznao sa aktivnostima i zadacima koje ovaj Centar očekuju u narednom periodu.

U nastavku posjete gospodin Nick Gurr, te vojni ataše Velike Britanije u Bosni i Hercegovini pukovnik Paul Marshal, su iskazali interesovanje o suštinskim mogućnostima za poboljšanje uslova za život i rad u ovoj jedinici te o prioritetnim infrastrukturnim intervencijama koje bi unaprijedile proces obuke.

Gosti su ovu posjetu iskoristili i da obave razgovor sa komandirima nastavnih vodova koji su u ovaj Centar raspoređeni nakon završene obuke u Bosni i Hercegivini i Velikoj Britaniji te da sa njima, kao primarnim realizatorima obuke, identifikuju mogućnosti unaprijeđenja uslova za obuku.

U okviru ove posjete u Centru za osnovnu obuku su boravile i Bildeep Gill kao predstavnica Ministarstva odbrane Velike Britanije, te Jasna Pekić iz Ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini.

info-KOiD