Komanda za obuku i doktrinu

Realizovana vježba “Uzbuna na lokaciji sa naoružanjem i municijom”

8.10.2015

U okviru realizacije kursa “Fizičko osiguranje skladišta sa naoružanjem i municijom” u Centru za osnovnu obuku u Pazariću je 06.10.2015. godine realizovana vježba “Uzbuna na lokaciji sa naoružanjem i municijom”.

Vježba je realizovana kroz 14 različitih scenarija događaja i incidenata na formiranoj lokaciji sa naoružanjem i municijom, za potrebe vježbe, a sa ciljem praktične primjene i uvježbavanja procedura zaštite kada su ovakve lokacije u pitanju.

Direktor vježbe poručnik Dragan Runjić je u uvodnom brifingu kazao da vježba po svom scenariju sadrži sve moguće događaje i incidente na lokaciji sa naoružanjem i municijom, od rutinskih zadataka kontrole lica i motornih vozila do najgrubljih oblika fizičkog napada na lokaciju.

Prema riječima voditelja kursa kapetana Rasmina Buze, vježba je uspješno realizovana, te je pokazala da su polaznici kursa tokom dosadašnje obuke uspješno savladali teoretski dio nastave. Na ovaj način, pokazali su obučenost i spremnost da u praksi primjene procedure i standarde osiguranja skladišta sa naoružanjem i municijom.

Završetak kursa “Fizičko osiguranje skladišta naoružanja i municije” planiran je za dan 09.10.2015. godine kada će biti izvršeno uručenje certifikata za uspješno okončanje kursa.

info-KOiD