Komanda za obuku i doktrinu

Posjeta generalnog inspektora MO BiH Centru za osnovnu obuku

12.10.2015

U okviru godišnjeg plana obilaska komandi i jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, generalni inspektor Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine brigadni general Enes Husejnović je 08.10.2015. godine u pratnji inspektora brigadira Radovana Škrbića i pukovnika Muhidina Ibrakovića posjetio Centar za osnovnu obuku.

Na početku posjete, komandant Centra za osnovnu obuku pukovnik Jasmin Ganić upoznao je goste sa dosadašnjim rezultatima rada Centra, o zadacima čija realizacija je planirana u narednom periodu te o mogućnostima za unaprijeđenje uslova za život, rad i obuku u ovom centru.

U nastavku posjete brigadni general Husejnović održao je radni sastanak sa starješinama Centra za osnovnu obuku, te ih kroz informativni brifing upoznao o mjestu i ulozi Generalnog inspektorata u sistemu odbrane Bosne i Hercegovine, kao i načinu rada i funkcioniranja Generalnog inspektorata.

Tokom ove posjete, a kako je predviđeno Tematskim planom obuke, brigadir Radovan Škrbić je i kandidatima 16. klase na obuci za vojnike održao predavanje na temu „Mjesto i uloga generalnog inspektorata MO BiH“, što je bila praksa i tokom obuke prethodnih 15 klasa kanidata na obuci za vojnike u Centru za osnovnu obuku.

Info-KOiD