Komanda za obuku i doktrinu

Ceremonija okončanja kursa „Fizičko osiguranje skladišta naoružanja i municije“ u Pazariću

14.10.2015

Svečanom ceremonijom u Centru osnovne obuke Komande za obuku i doktrinu 09.10.2015. godine završen je kurs „Fizičko osiguranje skladišta” koji je pohađalo 15 pripadnika OS BiH u periodu od 21.09. do 09.10.2015. godine.

Cilj ovog kursa je bio da se polaznici upoznaju sa novim procedurama i prošire postojeća znanja o fizičkom osiguranju lokacija na kojima je smješteno naoružanje i municija. Tokom kursa poseban akcent dat je na praktične radnje u fizičkom osiguranju skladišta tako da su polaznici kursa tokom obuke prošli i kroz dvije vježbe. Naime, polaznici su izveli vježbe „Uzbuna na lokacijama sa naoružanjem i municijom” te situacijsku vježbu sa bojevim gađanjem. Ovim vježbama na najvjerodostojniji način simulirane su incidentne situacije u kojima se mogu naći pripadnici OS BiH, prilikom osiguranja skladišta naoružanja i municije.

Voditelj kursa kapetan Buza Rasmin je održao kratki brifing, a svojim obraćanjem komandant Komande za obuku i doktrinu brigadir Ilija Petrović polaznicima kursa rekao je „nova znanja koja ste stekli na ovom kursu što više koriste u svojim jedinicama, te na taj način nastojte unaprijeđivati sistem fizičkog osiguranja skladišta naoružanja i municije u OS BiH”. Polaznicima kursa na kraju je uručio certifikate o završenom kursu, a vodniku Zoranu Miloševiću i pohvalu kao najboljem polazniku kursa.

Info- KOiD