Komanda za obuku i doktrinu

Posjeta zamjenika komandanta NATO štaba u Sarajevu Komandi za obuku i doktrinu

14.10.2015

U ranije najavljenoj posjeti Komandi za obuku i doktrinu u kasarni „Travnik“ u Travniku 13.10.2015. godine boravio je zamjenik komandanta NATO štaba u Sarajevu brigadir Petter Gjersem sa saradnicima.

Prihvat delegacije u ime KOiD-a izvršen je od strane v.d. načelnika štaba KOiD-a pukovnika Milorada Krajšumovića i užeg dijela komande.

Informativnim brifingom pukovnik Krajšumović upoznao je brigadira Gjersema i članove delegacije s aktivnostima u komandi i potčinjenim centrima KOiD-a, te sa infrastrukturnim i drugim kapacitetetima centara i KOiD-a, koji mogu biti upotrijebljeni u procesu obuke. 

Brigadir Gjersem je tokom informativnog brifinga iskazao interes za starosnu strukturu personala u KOiD-u te načinom prijema oficira iz civilstva, kao i za kapacitete KOiD-a za prihvat i provođenje obuke sa kandidatima za oficire iz civilstva.

Nakon brifinga, delegacija je zajedno sa užim dijelom komande KOiD-a prisustvovala jednoj tački obuke oficira iz civilstva, a potom su obišli kabinet za nastavu polaznika kursa komandira četa, gdje je brigadir Grejsem kratko diskutirao s oficirima OS BiH.

Na kraju posjete Komandi za obuku i doktrinu brigadir se zahvalio pukovniku Krajšumoviću i štabu na dobrodošlici i ugodnom boravku na lokaciji kasarne „Travnik“.

Info-KOiD