Komanda za obuku i doktrinu

Posjeta komandanta NATO štaba u Sarajevu 6. pješadijskoj brigadi OS BiH

14.10.2015

Komandant NATO štaba u Sarajevu brigadni general Giselle M. Wilz je 14.10.2015. godine posjetila Komandu 6. pješadijske brigade OS BiH u kasarni „Kozara“ u Banja Luci. Gosta je primio komandant 6. pbr brigadni general Radovan Ilić sa saradnicima.

Tokom posjete komandant NATO štaba u Sarajevu je upoznata sa trenutnim stanjem u komandi i jedinicama ove brigade, težišnim zadacima, kao i trenutnim aktivnostima jedinice te planovima za naredni period. Komandant NATO štaba u Sarajevu je zahvalila na dobrodošlici, izražavajući zadovoljstvo posjetom i prezentiranim informacijama o aktivnostima 6. pješadijske brigade.

Navedeni susret upriličen je u okviru posjete komandanta NATO štaba brigadnog generala Giselle M. Wilz u Sarajevu komandama i jedinicama Oružanih snaga BiH koje su smještene na lokaciji kasarne „Kozara“.

Info- 6.pbr