Komanda za obuku i doktrinu

Uspješan završetak Općeg kursa za instruktore, klasa 15-I

27.10.2015

Devetnaest pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine uspješno je završilo Opći kurs za instruktore OS BiH, koji je održan u kasarni „Travnik“ OS BiH 23.10.2015. godine.

Na završnoj ceremoniji uvodnim riječima se obratio voditelj kursa major Šemsudin Avdić, koji je čestitao polaznicima završetak uspješno završenog kursa i napomenuo da se radi o jednoj izuzetno zainteresiranoj i motiviranoj klasi ovog kursa.

Završnim riječima prisutnima se obratio komandant Centra za profesionalni razvoj pukovnik Mirsad Stabančić, koji se u svome obraćanju zahvalio instruktorima Centra za profesionalni razvoj na uspješno realiziranom kursu, a polaznicima zaželio puno ličnog i profesionalnog uspjeha.

Opći kurs za instruktore realiziran je u trajanju od četiri sedmice, u skladu s odobrenim programom kursa sa instrukcijama, tematskim planom i rasporedom obuke. Na kursu se poseban akcenat daje na teme: Didaktičko-metodički pristup nastavi i Razvoj i prezentacija lekcija, gdje se polaznici upoznaju sa metodičkim normama razvoja lekcija, kao i samostalnog razvoja lekcija.

Nakon obraćanja svim polaznicima uručen je certifikat o uspješno završenom Općem kursu za instruktore OS BiH.

Info-KOiD