Komanda za obuku i doktrinu

Vježba”JESEN 15-2” sa br ZS i PZO

6.11.2015

U skladu sa GPO za 2015. godinu, u periodu od 02. do 05.11.2015.godine, u Centru za borbene simulacije realizirana je kompjuterski podržana vježba „JESEN 15-2“ na simulacijskom sistemu JCATS sa pripadnicima Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane i 7.bataljonom logističke podrške.

Cilj vježbe bio je da se kroz kompjuterski podržanu vježbu (CAX) uvježba i podigne nivo osposobljenosti komandi Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane i 7.bataljona logističke podrške u procesu donošenja vojnih odluka (PDVO) u pružanju pomoći civilnim strukturama u slučaju elementarnih nepogoda, provjeri efikasnosti standardnih procedura koje se odnose na ovaj zadatak OS BiH, te izgradnja novih sposobnosti i efikasnijeg sastava odgovora na krizne situacije izazvane elementranim nepogodama. Upotrebom raspoloživog simulacijskog modela generisano je umjetno okruženje koje je scenariom za ovu vježbu potenciralo provjeru nekoliko težišnih aktivnosti kao što su: izviđanje iz zraka, zračna evakuacija i smještaj civila, organizacija života i rada, medicinska evakuacija zračnim putem, popravka/izgradnja nasipa, transport humanitarne pomoći zračnim i kopnenim putem, odnosi s javnošću i postupak u slučaju izvanrednih događaja unutar vojne organizacije (služba traganja i spašavanja – u slučaju zrakoplovne nesreće). Fokus vježbe je bio usmjeren na PDVO i elemente komandovanja i kontrole jedinica u kontekstu odlučivanja i kontrole izvršenja misije te upravljanja i praćenja reakcije na različite situacije predviđene planom vježbe. Kroz ovu vježbu jedinica na vježbi je po prvi put izvela vježbu „Operacija pružanja pomoći civilnim institucijama uslijed prirodnih nepogoda – poplava na postojećem simulacijskom sistemu, što u pogledu organizacije i realizacije vježbi čini svojevrstan iskorak.

Po završetku vježbe izvršena je analiza u kojoj su identificirane  pozitivne strane, ali i područja koja se mogu unaprijediti. Zaključak je da je jedinica na vježbi uspješno ispunila sve postavljene zadatke a samim tim i cilj vježbe.

Info- KoiD