Komanda za obuku i doktrinu

Posjeta delegacije Logističke škole Republike Austrije KOiD-u

20.11.2015

U posjeti Komandi za obuku i doktrinu u kasarni ”Travnik” u Travniku 05.11.2015.godine boravio je komandant Logističke škole OS Austrije brigadni general Dietter Jocham sa saradnicima.

Generala Dietter Jochama primili su brigadni general Gojko Knežević, zamjenik komandanta za resurse KP OS BiH, brigadir Ilija Petrović komandant KOiD  sa saradnicima.

Cilj posjete generala Dietter Jochama i njegovih saradnika bio je sagledavanje napretka i potreba u oblasti obučavanja personala za skladištenje MiMES-a u jedinicama OS BiH. Ova posjeta bila je i prilika, da se general Dietter Jocham, kroz informativni brifing generala  Kneževića i brigadira Petrovića, upozna sa infrastrukturnim, personalnim i drugim kapacitetetima Komande za obuku i doktrinu i potčinjenih centara KOiD koji se koriste u procesu obuke. U uvodnom obraćanju, general Knežević se zahvalio pripadnicima  OS Republike Austrije na nesebičnoj pomoći u razvijanju sposobnosti rada sa municijom i MiMES,  kroz obuku personala i donacije u opremi koju OS BiH već koriste u praksi.Takođe, general Knežević je istakao da će Sekcija za MiMES pored rješavanja viškova neperspektivne municije, imati i svoju ulogu u upravljanju skladištima MiMES-a. Brigadir Petrović je izrazio želju da Sekcija za MiMES bude stalnog karaktera iz razloga specifičnosti njene djelatnosti.  Nakon informativnog brifinga, general Dietter Jocham isto tako je izrazio svoju nadu da će izgrađena Sekcija za MiMES, koja je sada privremenog karaktera, prerasti u sekciju stalnog karaktera. Na kraju posjete Komandi za obuku i doktrinu general Dietter Jocham se zahvalio na izuzetnoj saradnji, te izrazio svoju nadu da će takva i ostati.

Info- KOiD i KP