Komanda za obuku i doktrinu

Realizovana manifestacija “Dan otvorenih vrata” u Centru za osnovnu obuku u Pazariću

20.11.2015

U povodu aktivnosti obilježavanja 1. decembra Dana Oružanih snaga Bosne i Hercegovine 18.11.2015. godine u Centru za osnovnu obuku Komande za obuku i doktrinu u Pazariću realizovana je manifestacija „Dan otvorenih vrata“.

Tom prilikom Centar za osnovnu obuku posjetilo je 300 učenika i nastavnika osnovnih i srednjih škola sa područja općina Hadžići, Konjic i Kreševo te štićenici i osoblje Zavoda za zaštitu mentalno- invalidne djece i omladine iz Pazarića. Pripadnici Centra za osnovnu obuku, Centra za obuku za operacije podrške miru iz Butmira, te pripadnici Deminerskog bataljona Brigade taktičke podrške, su za ovu priliku pripremili i realizovali veoma sadržajan zabavno-edukativni program. Tako su posjetioci manifestacije imali priliku da se upoznaju sa vrstama uniformi, sredstvima veze, naoružanjem koje se koristi u OS BiH, te aktivnostima koje se realizuju tokom priprema pripadnika OS BiH za odlazak u mirovne misije.Poseban akcenat tokom ove aktivnosti organizator je stavio na edukativni dio gdje su posjetioci mogli da se upoznaju sa svim vrstama neeksplodiranih ubojnih sredstava sa kojima mogu da se susretnu, te im je na improvizovanom minskom polju, formiranom od školskih sredstava, demonstriran postupak u slučaju pronalaska obilježenog ili neobilježenog ubojnog sredstva.

Najzanimljiviji dio za mlade goste svakako je bio borbeni dril "Reakcija na kontakt" koji su starješine Centra za osnovnu obuku i kandidati na obuci 16. klase realizovali uz korištenje kompletne borbene opreme, namjenskih sredstava za maskiranje i angažovanje OPFOR snaga. Posjetioci su na kraju manifestacije izrazili zadovoljstvo i zahvalnost domaćinu na pozivu, te organizovanom zabavno-edukativnom programu.

Info-KOiD

5 FOTO GALERIJA