Komanda za obuku i doktrinu

Počela realizacija “ADR kurs za vozače/instruktore”

20.11.2015

Na lokaciji kasarne “Rajlovac” u Sarajevu 16.11.2015. godine, počela je realizacija “ADR kursa za vozače/instruktore”, za pripadnike OS BiH uz angažovanje i pomoć MTT Švajcarske. Na otvaranju kursa bili su prisutni pripadnici Odjeljenja obuke KOiD na čelu sa brigadirom Hašimom Škrijeljom, a ispred MTT OS Švajcarske bio je prisutan šef tima, major Martin Bamert sa saradnicima.

Kurs je planiran da se realizuje u vremenskom periodu od 16. do 27.11.2015. godine

Dobrodošlicu polaznicima kursa zaželio je direktor kursa,  major Arnad Kukuljac koji je u svom obraćanju istakao značaj ovog kursa čija je primarna misija edukacija i priprema polaznika za uspješnu manipulaciju opasnim teretima. Polaznicima kursa dobrodošlicu je zaželio i šef MTT, major Martin Bamert .U svom obraćanju, major Bamert se zahvalio Načelniku odjeljenja obuke, brigadiru Hašimu Škrijelju na uspješnoj saradnji te istakao da je ovaj kurs dokaz kontinuiteta u radu i potvrda uspješnosti kurseva koje smo zajednički izvodili i koje ćemo izvoditi u budućnosti. Major Bamert je posebno naglasio svoj ponos činjenicom, da ovaj kurs izvode instruktori OS BiH i da sljedeće godine po okončanju ove vrste obuke, organizacija i vođenje kursa prelazi u nadležnost OS BiH odnosno KOiD OS BiH.Kurs će biti proveden kroz 21 modul sa praktičnim i teoretskim cjelinama, a  pod monitoringom MTT iz sastava OS Švajcarske. Na kraju je brigadir Hašim Škrijelj, Načelnik odjeljenja obuke KOiD u ime komandanta KoiD-a ozvaničio početak kursa, uputivši savjet polaznicima da ove dvije sedmice iskoriste maksimalno kroz svoj puni angažman,  te uputio riječi zahvale OS Švajcarske i Kraljevine Švedske, koji su najzaslužniji za realizaciji ove vrste obučavanja pripadnika OS BiH, a posebne zahvale je uputio majoru Bamertu i njegovom timu.

Info-KoiD