Komanda za obuku i doktrinu

U kasarni „Travnik“ u Travniku održana aktivnost „Dan otvorenih vrata“

24.11.2015

U sklopu obilježavanja 1. decembra Dana Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u kasarni „Travnik“ OS BiH, 24.11.2015. godine, pripadnici KOiD-a i CPR KOiD-a realizovali su aktivnost „Dan otvorenih vrata“.

Aktivnosti je prisustvovalo preko 450 učenika osnovnih i srednjih škola iz Travnika, studenata Edukacijskog fakulteta u Travniku i nevladinih organizacija sa kojima pripadnici Oružanih snaga imaju izuzetnu saradnju. Gostima se obratio major Elmir Šehić te zaželio dobrodošlicu, ugodan boravak i druženje sa pripadnicima Oružanih snaga BiH. Nakon uvodnih riječi prisutnima se obratio komandant Komande obuke i doktrine brigadir Ilija Petrović koji je zaželio dobrodošlicu svim prisutnim gostima. Brigadir Petrović je naglasio da je pored misije Oružanih snaga BiH na odvraćanju od agresije, vrlo bitno učešće OS BiH u misijama podrške civilnim strukturama tokom elementarnih nepogoda. Posebno je istakao doprinos OS BiH u učešću u misijama podrške miru u inostranstvu, gdje je BiH od konzumenta međunarodne pomoći došla do toga da i sama učestvuje u kreiranju stabilnosti u svijetu. U nastavku, svi posjetioci su imali priliku obići radne tačke koje su pripremili pripadnici Centra za profesionalni razvoj i upoznati se sa naoružanjem i vojnom opremom koju koriste pripadnici Oružanih snaga BiH, a posebnu pažnju privukla je prezentacija Miles opreme gdje su učenici imali priliku pokazati svoje sposobnosti u gađanju puškom M16 A1 uz upotrebu Miles opreme. Studentima Edukacijskog fakulteta – smjer specijalne namjene i kineziologija prezentovan je film „Odabir lidera za budućnost“ gdje su se studenti upoznali sa načinom odabira i prijemom mladih oficira u Oružane snage BiH. U završnici ove aktivnosti instruktori Centra za profesionalni razvoj i polaznici Osnovnog podoficirskog kursa realizovali su metodsko-pokaznu vježbu pod nazivom „Tehnike kretanja“ , a nakon toga gosti i pripadnici Oružanih snaga BiH su zajedničkom fotografijom završili ovu aktivnost. Ovom prilikom brigadir Petrović je posjetiocima uručio prigodne poklone u ime Oružanih snaga BiH.

Info-KoiD