Komanda za obuku i doktrinu

Godišnja analiza obuke u Komandi za obuku i doktrinu

27.11.2015

Godišnja analiza obuke Komande za obuku i doktrinu realizovana je 26.11.2015. godine na lokaciji kasarne “Travnik”. Na analizi su učestvovale starješine KOiD-e, i potčinjenih centara, starješine Komande za podršku OS BiH na čelu sa brigadirom Sejadom Zukićem, kao i starješine EAT-TI iz sastava EUFOR-a.

Godišnju analizu obuke je otvorio brigadir Hašim Škrijelj, načelnik odjeljenja za obuku KOiD koji je izrazio dobrodošlicu prisutnim i poželio uspješnu realizaciju analize. Analiza je realizovana iznošenjem rezultata obuke od strane komandanata Centara za obuku KOiD-a, sekcije MiMES i obuke stalnog sastava KOiD. Nakon iznošenja rezultata obuke, otvorena je diskusija između učesnika analize koja je rezultirala donošenjem određenih prijedloga za poboljšanje obuke u narednom periodu.

Analizu obuke je zaključio brigadir Ilija Petrović, komandant KOiD koji je između ostalog rekao “uspješna realizacija obuke zavisi prije svega od vašeg planiranja sa kojim sam ja izuzetno zadovoljan, imam velikog razloga biti ponosan na ono što je urađeno tokom protekle godine, pohvale svima za uspješnu realizaciji svih postavljenih zadataka, a cilj mi je, da zadržimo ovaj nivo uspješnosti i u narednoj godini sa tendencijom još progresivnijeg djelovanja u pravcu obuke pripadnika OS BiH u našim centrima”. U svojoj završnoj riječi istakao je i ulogu pripadnika EUFOR-a, i njihovu nesebičnu pomoć u realizaciji planiranih aktivnosti KOiD.

Info- KoiD