Komanda za obuku i doktrinu

Završena prva klasa Kursa za komandire četa OS BiH

27.11.2015

Na lokaciji kasarne „Travnik“ 27.11.2015. godine svečanom ceremonijom uz prisustvo predstavnika Komande obuke i doktrine OS BiH, uspješno je završena prva klasa Kursa za komandire četa OS BiH za 17 polaznika.

Uvodnim riječima gostima i polaznicima obratio se voditelj Kusa za komandire četa major Predrag Begović koji se u svome obraćanju osvrnuo na cilj kursa, a to je da polaznike obučimo da samostalno rukovode četom, kako u borbi, tako i u mirnodopskim uslovima, a u skladu sa važećim doktrinarnim publikacijama. Na kraju svoga obraćanja, major Begović je čestitao polaznicima na postignutim rezultatima.

U svome obraćanju komandant Komande obuke i doktrine brigadir Ilija Petrović je izrazio zadovoljstvo na postignutim rezultatima tokom kursa, koji su pokazatelj ozbiljnosti pristupa polaznika ovom kursu. Brigadir Petrović je naglasio da je ovo višestruko koristan projekat iz koga polaznici kursa izlaze sa većim stepenom znanja, komunikacijskim vještinama i bogatiji za nova poznanstva.      

Na kursu su obrađene teme iz vojnog vođstva, sistema upravljanja obukom, opći predmeti, vojna topografija, fizička obuka, taktika i administracija.

Svim polaznicima kursa brigadir Ilija Petrović je uručio uvjerenje o uspješno završenom kursu, a najboljim polaznikom je proglašen poručnik Selver Topoljak.

Info- KOiD