Komanda za obuku i doktrinu

Završen Kurs za operativne poslove klasa 15-I

27.11.2015

Svečanom ceremonijom uručenja certifikata u Centru za profesionalni razvoj u Travniku završen je Kurs za operativne poslove OS BiH. Kurs koji je realizovan u skladu sa godišnjim planom obuke. Kurs je uspješno završilo 17 polaznika iz jedinica OS BiH, a koji su postavljeni ili se u narednom periodu planiraju postaviti na formacijska mjesta operativnih poslova.

Misija kursa je bila sticanje novih i proširenje već stečenih znanja, standardizacija procedura u radu neophodnih za izvršenje zadataka na nivou bataljon-brigada u OS BiH.

Na svečanoj ceremoniji prvi se obratio voditelj kursa za operativne poslove major Anto Trogrlić koji je naglasio da su se instruktori Centra za profesionalni razvoj trudili da prenesu iskustva i znanja na polaznike kursa, te se nada da će ova znanja iskoristiti za unaprijeđenje rada u svojim matičnim jedinicama. Na kraju major Trogrlić je polaznicima poželio puno profesionalnog uspjeha i lične sreće. 

Polaznicima se na kraju obratio načelnik štaba Centra za profesionalni razvoj pukovnik Damir Milić, koji je izrazio zadovoljstvo što je danas sa polaznicima koji su završili ovaj specijalistički kurs. Pukovnik Milić je polaznicima istakao da polaznici ovog kursa trebaju doživljavati kao jednu stepenicu više u njhovoj karijeri, a da je ovaj kurs poseban po tome što ga zajedno pohađaju i oficiri i podoficiri OS BiH. Na kraju je svim polaznicima uručen certifikat o uspješno završenom kursu za operativne poslove OS BiH. 

Info- KOiD