Komanda za obuku i doktrinu

Početak Osnovnog kursa o municiji teoretski dio

19.1.2016

Na lokaciji kasarne “Travnik” u Travniku, dana 18.01.2016. godine upriličena je ceremonija otvaranja kursa „Osnovni kurs o municiji teoretski dio“ koji će u periodu od 18.01.-03.02.2016. godine, realizovati instruktori Odjeljenja obuke Komande za obuku i doktrinu.

Kurs će pohađati 16 (šesnaest) pripadnika OS BiH (2 oficira, 4 podoficira i 10 vojnika).

Polaznicima kursa su se obratili načelnik Odjeljenja obuke brigadir Hašim Škrijelj i major Draško Brković vođa kursa (direktor).

Uvodnim riječima, major Draško Brković poželio je dobrodošlicu prisutnim, poslije čega je istakao značaj kursa i napomenuo da je isti dobar uvod za praktični kurs koji slijedi u Gabeli kod Čapljine, a koji bi se trebao održati od 10.-26.02.2016. godine. Također je predstavio instruktore i lica odgovorna za polaznike i naveo uslove kursa i obaveze polaznika na kursu.

Brigadir Hašim Škrijelj, takođe zaželio dobrodošlicu i prijatan boravak polaznika na lokaciji te istakao da je ovaj kurs, dobra priliku za sticanje novih znanja i usavršavanje postojećih  iz ove oblasti, a koja će biti od koristiti u svakodnevnom radu i zadacima u jedinici. Skrenuo je pažnju na poštivanje procedura organizacije kursa i želju za međusobnom saradnjom polaznika i instruktora, a nakon toga kurs proglasio otvorenim.

info-KOiD