Komanda za obuku i doktrinu

Početak realizacije 9.klase komandno-štabnog kursa Oružanih snaga BiH

26.1.2016

Uz prisustvo zvanica, svečanom ceremonijom u kasarni „Travnik” OS BiH u Travniku 25.01.2016.godine počeo je komandno-štabni kurs za 25 pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Svečanoj ceremoniji prisustvovali su komandant Komande obuke i doktrine brigadir Ilija Petrović, šef Mobilnog trening tima EUFOR-a pukovnik Mustafa Turan, predstavnici Komande obuke i doktrine brigadir Hašim Škrijelj i pukovnik Adnan Bijedić.

Uvodnim riječima prisutnima se obratio načelnik komandno–štabnog kursa major Vladimir Vavan koji pozdravio sve prisutne, zaželio dobrodošlicu polaznicima i upoznao polaznike sa strukturom komandno-štabnog kursa. Major Vavan je naglasio da su instruktori primjenili naučene lekcije iz predhodnih klasa te na taj način organizaciono i tehnički unaprijedili sam kurs.

Nakon uvodnog govora prisutne je pozdravio pukovnik Misad Stabančić komandant Centra za profesionalni razvoj i napomenuo na striktno poštivanje procedura tokom realizacije kursa, te da će Centar biti na raspolaganju 24 sata, sa ciljem što bolje realizacije kursa. Pukovnik Stabančić je naglasio da je tematski plan je revidiran u skladu sa programskim instrukcijama, te da je ovo 9. klasa kursa koji se realizuje u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, a kompletan kurs realizuju kvalitetni instruktori i spoljnji predavači. Na kraju pukovnik Stabančić je zaželio ugodan boravak svim polaznicima tokom trajanja kursa u Travniku.

Na kraju polaznicima kursa obratio se brigadir Ilija Petrović komandant Komande obuke i doktrine koji je upoznao polaznike kursa sa strukturom i aktivnostima Komande obuke i doktrine sa svim svojim centrima. Brigadir Petrović je naglasio poseban značaj interakcije tokom realizacije nastave između polaznika i instruktora Centra za profesionalni razvoj, te da je interakcija ključ za proširenje znanja i vještina na ovom kursu.

Komandno-štabni kurs kao najviši nivo vojne edukacije u Bosni i Hercegovini osposobljava oficire za uspješno obavljanje komandno–štabnih dužnosti na nivou bataljon-brigada.

Realizacija obuke komandno– štabnog kursa 16-I u trajanju od 26 sedmica odvijat će se kroz realizaciju ulaznog i izlaznog testiranja polaznika, studijskih putovanja, rad na seminarski radovima, obrana seminarskih radova, vanjsko ocjenjivanje, vježba na karti (MAPEX), test tjelesne spremnosti i analiza kursa.

Komandno-štabni kurs stavlja u težište proces donošenja vojnih odluka, borbeno komandovanje, sinhronizaciju sistema operacija na bojištu i taktiku na nivou bataljon-brigada, te će nakon završetka kursa polaznici biti osposobljeni za samostalno obavljanje dodijeljenih komandno-štabnih dužnosti u jedinicama i misijama koje realizuju pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

info-KOiD

4 FOTO GALERIJA