Komanda za obuku i doktrinu

Radna posjeta ministrice odbrane Marine Pendeš

15.2.2016

Na lokaciji kasarne “Travnik” u Travniku, dana 12.02.2016.godine, postrojavanjem počasnog voda i predajom raporta od strane komandanta Komande za obuku i doktrinu brigadira Ilije Petrovića, upriličen je radni doček posjete ministrice odbrane BiH Marine Pendeš.

Naime, u već ranije najavljenoj službenoj posjeti ovoj Komandi, ministrica Marina Pendeš je stigla na lokaciju Travnik, zajedno sa zamjenikom ministra odbrane za upravljanje resursima gospodinom Borisom Jerinićem i saradnicima MO BiH. Zamjenik načelnika ZŠ OS BiH generalmajor Mirko Tepšić i komandant KP OS BiH generalmajor Husein Tursunović, također su prisustvovali ovoj posjeti.

Informativnim brifingom, komandant KOiD brigadir Ilija Petrović, ministricu Pendeš i goste, u prisustvu ključnog osoblja KOiD OS BiH, upoznao je sa težišnim aktivnostima u KOiD, problemima u radu kao i prijedlozima za otklanjanje istih.

Ministrica odbrane gospođa Pendeš u svom izlaganju navela je kako je upoznata je sa problemima prisutnim u jedinici, te je  ukazala na preduzete aktivnosti u pravcu racionalizacije  potrošnje,  kao i na jačanje svijesti svih pripadnika OS BiH koji treba da doživljavaju ovu zemlju kao svoju, a time i da svojim ličnim primjerom daju doprinos u afirmaciji  OS BiH . Između ostalog rekla je da je “svima  u interesu jačanje integriteta OS BiH, ovo je naša država i treba da je gradimo na najbolji način, a mi smo u dosadašnjem periodu pokazali da smo  institucija koja je najbolji reprezent BiH”.

Generalmajor Mirko Tepšić u svom izlaganju, dao je niz pokazatelja koji ukazuju na pozitivne rezultate koje je tokom proteklog perioda ostavarila ova komanda i potčinjeni centri.  “Nadam se da će ovim tempom jedinice nastaviti u nizanju svojih uspjeha i da će profesionalnim odnosom prema povjerenim zadacima odgovoriti i bez pomoći međunarodnog faktora kao mentora u realizaciji pojedinih zajedničkih aktivnosti u segmentima obuke pripadnika OS BiH”.

Po okončanju informativnog brifinga, ministrica Pendeš je izvršila obilazak objekata na lokaciji čija je adaptacija u toku, i objekata koji su ranije renovirani, prostorije za obuku pripadnika CPR/KOiD, kao i krug kasarne kako bi izvršila uvid u jedan od prisutnih problema na ovoj lokaciji, a koji se odnosi na neadekvatnost ograđenosti vojne lokacije.

info-KOiD

4 FOTO GALERIJA