Komanda logistike

Pripadnici OS BiH na međunarodnoj vježbi LOGEX-15

15.5.2015

Na Multionacionalnoj logističkoj vježbi LOGEX-15, koja se održala u periodu od 04.05. do 15.05.2015. godine u Beogradu, Republika Srbija, učestvovalo je 11 pripadnika OS BiH.

Na ovoj vježbi učestvovali su predstavnici 14 zemalja (Albanija, Armenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Danska, Finska, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Srbija, Švedska, Velika Britanija i SAD). Vježbu je organizovala Evropska komanda Oružanih snaga SAD-a, a Vojska Srbije je bila domaćin vježbe.

Osnovna ideja vježbe bila je da se kroz unapređenje poznavanja koncepta multinacionalne logističke podrške sagleda rad logističkog personala i jedinica u multinacionalnom okruženju, kao i da se uoče i prevaziđu razlike u procedurama zemalja učesnica.

Težište vježbe je bilo na pripremi i angažovanju namjenske jedinice ranga multinacionalne brigade u operaciji odgovora na krize, pod mandatom UN-a, sa naglaskom na razvoju multinacionalne logističke podrške.

"LOGEX" program dizajniran je prema odgovarajućim NATO logističkim standardima radi pružanja podrške zemljama partnerima u dostizanju i implementaciji njihovih partnerskih ciljeva u oblasti logistike, uključujući i logističku podršku jedinaca angažovanih u multinacionalnim operacijama.

Učesnike vježbe, 11.05.2015. godine, posjetili su vojni atašei akreditovani u Srbiji, a među njima i vojni ataše Bosne i Hercegovine u Srbiji, brigadir Robert Sušac.

U okviru Dana visokih zvanica, 12.05.2015. godine, učesnike vježbe su posjetili predsjednik Vlade R. Srbije Aleksandar Vučić, ministar odbrane Republike Srbije Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković, ambasador SAD-a u Srbiji Michael Kirby, te predstavnici zemalja učesnica vježbe, među kojima i G4 KP OS BiH brigadir Vlado Blažanović.

Info- KL

8 FOTO GALERIJA