Komanda logistike

Posjeta delegacije MO BiH lokaciji kasarne ,,Vojvoda Radomir Putnik“ u Doboju

30.10.2015

U planskoj posjeti organizacionim cjelinama Komande logistike Oružanih snaga BiH i artiljerijskom bataljonu 6.pješadijske brigade OS BiH na lokaciji kasarne ,,Vojvoda Radomir Putnik“- Doboj, 28.10.2015. godine boravili su zamjenik ministra odbrane BiH za politiku i planove Emir Suljagić i zamjenik ministra odbrane BiH za upravljanje resursima Boris Jerinić.

U pratnji delegacije bili su komandant Komande za podršku OS BiH general major Husein Tursunović, zamjenik komandanta KP za resurse brigadni general Gojko Knežević, komandant 6.pbr OS BiH brigadni general Radovan Ilić, te predstavnici iz MO BiH  i ZŠ OS BiH. 

Tom prilikom delegaciju su na informativnom brifingu sa organizacijsko-formacijskom strukturom jedinica, misijom, tekućim zadacima, stanjem infrastrukture, MTS-a, životom i radom na lokaciji kasarne ,,Vojvoda Radomir Putnik“, upoznali komandant Komande logistike brigadir Rusmir Mrković i komandant artiljerijskog bataljona 6.pbr pukovnik Dejan Pejičić.

Nakon obraćanja zamjenika ministra odbrane BiH za politiku i planove Emira Suljagića, izvršen je obilazak organizacijskih cjelina Komande logistike (CMM i CKK) i auto-parka na lokaciji kasarne ,,Vojvoda Radomir Putnik“- Doboj, gdje su smješteni MTS artiljerijskog bataljona. Delegacija je stekla uvid u stanje motornih vozila, artiljerijskih oruđa, nadstrešnica, magacinskih prostora, a posebno je upoznata sa problemima sa kojima se susreću pripadnici artiljerijskog bataljona oko tekućeg održavanja MTS-a.

Info:6.pbr

5 FOTO GALERIJA