Komanda za upravljanje personalom

Članovi IOM tima u posjeti Banja Luci

22.3.2011

Predstavnici Međunarodne organizacije za migracije (IOM) za Bosnu i Hercegovinu su dana 22. marta 2011. godine boravili u Banja Luci - u Komandi za upravljenje personalom, jedinici Komande za podršku OS BiH. Riječ je o tzv. terenskoj posjeti po NATO – Perspektiva programu.

Predstavnici Međunarodne organizacije za migracije (IOM) za Bosnu i Hercegovinu su dana 22. marta 2011. godine boravili u Banja Luci - u Komandi za upravljenje personalom, jedinici Komande za podršku OS BiH. Riječ je o tzv. terenskoj posjeti po NATO – Perspektiva programu.
U sastavu IOM tima bili su gospoda Jakob Haraddstveit, Kjell Pedersen i Jan Luka Roko.

Delegaciju IOM-a su primili komandant KUP-a, brigadir Radovan Ilić i rukovodilac Regionalnog tranzicijskog centra (RTC) u Banja Luci, gospođa Ljubica Čanković-Šiljegović sa suradnicima.

Tema sastanka je bila dosadašnje aktivnosti NATO-Perspektiva programa u BiH i posjeta RTC-u, s ciljem razmjene iskustava i pružanje pomoći u radu RTC-а i KUP-а u oblasti zbrinjavanja otpuštenog personala i predstavlja nastavak dosadašnje uspješne suradnje OS BiH i pripadnika IOM-a.

Info - Komanda za podršku