Komanda za upravljanje personalom

Američki ambasador u BiH posjetio Regionalni tranzicijski centar u Banjaluci

6.5.2011

Američki ambasador u Bosni i Hercegovini, gospodin Patrick Moon sa saradnicima, dana 5. maja 2011. godine posjetio je Regionalni tranzicijski centar OS BiH u Banjaluci, koji djeluje u okviru IOM (Međunarodne organizacije za migracije).

Američki ambasador u Bosni i Hercegovini, gospodin Patrick Moon sa saradnicima, dana 5. maja 2011. godine posjetio je Regionalni tranzicijski centar OS BiH u Banjaluci, koji djeluje u okviru IOM (Međunarodne organizacije za migracije).

RTC u Banjaluci je jedan od tri centra na području BiH, i cilj posjete gospodina Moona je bio uvid u provođenje programa pružanja pomoći otpuštenom vojnom personalu, gdje je, po njegovim riječima, SAD do sada uložila oko 2 miliona dolara.

Nakon pozdravne riječi generala Dragana Vukovića, zamjenika komandanta Komande podrške za resurse i kratkog brifinga o misiji i mjestu Komande za upravljanje personalom, kojeg je iznio pukovnik Ivan Lukić, o radu Centra u Banjaluci govorio je gospodin Jasenko Nedinić, šef IOM tima za Banjaluku. U svom izlaganju iznio je podatke da je od 558 vojnika demobiliziranih na području koje pokriva ovaj centar, njih 500 izrazilo interes za nekim od vidova pomoći koje je moguće ostvariti putem programa NATO PERSPEKTIVA, bilo da se radi o prekvalifikaciji, doškolavanju ili pokretanju vlastitog biznisa. Gospodin Nedinić je u ime svih korisnika programa zahvalio svim zemljama koje su svojim finansijskim i ljudskim resursima pružile svoju pomoć u realizaciji ovog zadatka.

Na kraju sastanka, ambasador Moon je rekao da je impresioniran onim što je čuo i koliko je RTC Banjaluka uz stručnu pomoć IOM-a uradio tokom 2010. i 2011. godine i svim angažiranim na tim zadacima uputio čestitke. Takođe je izrazio nadu da će taj dio zadataka koji se odnosi na zbrinjavanje vojnog personala nakon odlaska iz službe biti nastavljen istim intenzitetom kao i sada, jer je to važan segment u svim armijama i dodatni doprinos profesionalnizaciji OS BiH.

Ambasador Moon je dao i izjavu za predstavnike medijskih kuća koji su se odazvali pozivu i popratili ovu aktivnost u kasarni „Kozara“ u Banjaluci.

Info- Komanda za podršku