Komanda za upravljanje personalom

Delegacija OS SR Njemačke posjetila KUP

22.9.2011

Prema Planu bilatelarne saradnje sa Oružanim snagama Savezne Republike Njemačke, na temu “Personalni menadžment”, delegacija iz sastava OS SR Njemačke sa predstavnicima Ministarstva odbrane BiH je 21. septembra 2011. godine posjetila Komandu za upravljanje personalom OS BiH čije sjedište je u Banjaluci, u kasarni “Kozara”.

Prema Planu bilatelarne saradnje sa Oružanim snagama Savezne Republike Njemačke, na temu “Personalni menadžment”, delegacija iz sastava OS SR Njemačke sa predstavnicima Ministarstva odbrane BiH je 21. septembra 2011. godine posjetila Komandu za upravljanje personalom OS BiH čije sjedište je u Banjaluci, u kasarni “Kozara”.

Delegaciju je primio komandant KUP-a, brigadir Radovan Ilić, a nakon brifinga gdje su upoznati sa misijom i strukturom jedinice, gosti su obišli Odjeljenje za upravljanje personalom i Odjeljenje za regrutiranje. Major Aleksandar Ćurkić je izvršio prezentaciju načina rada i funkcioniranja elektronske baze podataka i servera, dok je pukovnik Juso Ibrić prezentirao težišne zadatke Odjeljenja za regrutiranje. Osim toga, gosti su obišli i Regionalni tranzicijski tim i Regionalni tim za regrutiranje u Banjaluci.

Na kraju radne posjete, u ime gostiju, na gostoprimstvu i dobroj radnoj atmosferi zahvalio se brigadir Miodrag Novokmet, pripadnik MO BiH, dok je brigadir Ilić izrazio nadu da će uspješna saradnja na polju upravljanja personalom sa kolegama iz SR Njemačke biti nastavljena.

Info- Komanda za upravljanje personalom