Komanda za upravljanje personalom

Radna posjeta mješovite ekspertske Skandinavske i Baltičke delegacije

29.11.2012

Predstavnici mješovite ekspertske Skandinavske i Baltičke delegacije posjetili su Komandu za upravljanje personalom (KUP), dana 21.11.2012 godine. Delegaciju je primio i zaželio dobrodošlicu komandant KUP-a brigadir Radovan Ilić.

Predstavnici mješovite ekspertske Skandinavske i Baltičke delegacije posjetili su Komandu za upravljanje personalom (KUP), dana 21.11.2012 godine. Delegaciju je primio i zaželio dobrodošlicu komandant KUP-a brigadir Radovan Ilić. Na informativnom brifingu predstavnici delegacije su upoznati sa težišnim zadacima i aktivnostima u KUP-u, nakon čega je izvršen obilazak jedinice i upoznavanje sa njenim organizacijskim cjelinama.

Poslije ovih aktivnosti sledile su prezentacije o učešću pripadnika OS BiH u mirovnim operacijam i njihovim iskustvima. Psiholog Vesna Ležaja održala je prezantaciju Programske inicijative o razvoju kapaciteta na polju posttraumatskog stresnog sindroma i mentalnog zdravlja (PTSP) u sklopu programa tranzicije. U konstruktivnoj diskusiji o psihološkim aspektima u oblasti vojne službe, pored pripadnika KUP-a i mješovite ekspertske delegacije, učešće je uzelo i nekoliko starješina i psihologa iz drugih jedinica OS BiH.

Na kraju radne posjete brigadir Ilić je izrazio nadu da će uspješna saradnja sa pripadnicima navedene delegacije biti nastavljena.

Info- Komanda za upravljanje personalom