Komanda za upravljanje personalom

Regionalni tranzicijski centri

25.2.2010

Na osnovu odluke Ministarstva odbrane BiH, u sastavu Komande za upravljanje personalnom OS BiH, formirani su regionalni tranzicijski centri u Banjaluci, Mostaru i Sarajevu. Uloga centara je zbrinjavanje vojnih lica koja zbog neispunjavanja uslova neće moći potpisati nove ugovore za službu u OS BiH tokom ove i narednih godina.

Na osnovu odluke Ministarstva odbrane BiH, u sastavu Komande za upravljanje personalnom OS BiH, formirani su regionalni tranzicijski centri u Banjaluci, Mostaru i Sarajevu. Uloga centara je zbrinjavanje vojnih lica koja zbog neispunjavanja uslova neće moći potpisati nove ugovore za službu u OS BiH tokom ove i narednih godina.

Regionalni tranzicijski centar u Banjaluci je u kasarni „Kozara“, ulica Kraljice Marije br. 5, a kontakt telefoni su 051/335-615 i 051/335-821, e-mail: rtcbl@mod.gov.ba

Regionalni tranzicijski centar u Mostaru nalazi se u kasarni „Stanislav Baja Kraljević“, Rodoč bb, a kontakt telefon je 036/351-255, e-mail: rtcmo@mod.gov.ba

Regionalni tranzicijski centar u Sarajevu nalazi se u kasarni u Rajlovcu, a kontakt telefon je 033/773-450, fax 033/631-357, e-mail: rtcsa@mod.gov.ba