Komanda za upravljanje personalom

Obilazak i kontrola rada Centra za regrutovanje i tranziciju u Tuzli

11.10.2013

V.D. komandanta KP OS BiH, brigadni general Husein Tursunović, je izvršio 03.10.2013. obilazak i kontrolu rada u Centru za regrutovanje i tranziciju u Tuzli gdje je prisustvovao provjeri fizičkih sposobnosti sa kandidatima za prijem u vojnu službu.

U isto vrijeme obilazak centra vršio je i komandant KUP-a, brigadir Nedeljko Kopuz. Navedena lica tokom obilaska i kontrole nisu imala primjedbi na tok i realizaciju aktivnosti testiranja kandidata za prijem u OS BiH.

Info-KUP OS BiH