Komanda za upravljanje personalom

Pripadnici KUP-a realizuju programe kvalifikacijskih bojevih gađanja

17.10.2013

Na osnovu Godišnjeg plana obuke, pripadnici KUP-a realizuju programe kvalifikacijskih bojevih gađanja dva puta godišnje.

I pored loših vremenskih uslova pripadnici jedinice izvršili su još jedan zadatak, 16.10.2013. godine na strelištu „Manjača“. Već duži niz godina starješine KUP-a postižu dobre rezultate na kvalifikacijskim bojevim gađanjima, što je bio jedan od razloga da jedinica ove godine prijavi i ekipu za takmičenje u streljaštvu. Pomenuto gađanje izvedeno je automatskom puškom M16.

info: KUP