Komanda za upravljanje personalom

Informisanje pripadnika Komande za upravljanje personalom

1.11.2013

Na osnovu Plana obuke i informisanja pripadnika KUP-a za mjesec oktobar tekuće godine, dana 30.10.2013. god. realizovana je navedena aktivnost u učionici KUP-a.

Planom je obuhvaćena jedna tema iz Pravila službe OS BiH koja se odnosila na vanredne događaje, i nekoliko informacija koje su vezane za tekuće zadatke i aktivnosti u jedinici. Pripadnici KUP-a upoznati su sa novostima oko kupovine novog softvera za elektronsku bazu podataka, modulom veličinskih brojeva, otvorenom Javnom konkursu za prijem kandidata iz građanstva u PVS u početnom činu oficira, provjeri staža u inostranstvu za pripadnike OS BiH i drugim aktuelnim temama.

Na kraju informisanja prisutnima se obratio brigadir Nedeljko Kopuz, te se ukratko osvrnuo na realizovane teme i težišne zadatke za naredni period. Ovom prilikom naglašen je i značaj učešća pripadnika KUP-a u ulozi predavača na kursu u Travniku, a koji se odnosi na područje personalne problematike.