Komanda za upravljanje personalom

Sastanak radne grupe za odabir i izgled zastava i obilježja komandi i jedinica OS BiH

8.11.2013

U Zajedničkom štabu OS BiH, dana 07.11.2013. godine, održan je sastanak radne grupe za analizu, finalnu tehničku obradu i odabir prijedloga zastava i obilježja komandi i jedinica OS BiH.

Radnom sastanku ispred KUP-a prisustvovao je oficir za civilno-vojnu saradnju, kapetan Marko Bogosavac, koji je u uvodnom obraćanju ukratko predstavio jedinicu, a zatim i prijedlog amblema i zastave. Zadaci i misija jedinice bili su vodilja u izradi ovih obilježja, a pojedini njihovi elementi imaju svoju određenu simboliku, naglasio je predstavnik KUP-a. Na kraju radnog sastanka izvršena je analiza prezentovanih obilježja, gdje se razvila konstruktivna diskusija kroz pitanja, prijedloge i komentare.

Info-KUP