Komanda za upravljanje personalom

Inventarisanje u Komandi za upravljanje personalom

22.11.2013

U Komandi za upravljanje personalom počele su pripremne aktivnosti za predstojeće inventarisanje.

Pripremne radnje obuhvataju proces prevođenja i preimenovanja MS do datuma sravnjenja, kompletiranje i ažuriranje materijalnih dokumenata i evidencije, dostavljanje materijalnih dokumenata na knjiženje u ZŠ OS BiH i druge radnje. Za potrebe inventarisanja formirane su dvije komisije i to Popisna komisija i Komisija za popis novčanih sredstava. Članovi komisija upoznati su sa svojim zadacima u skladu sa Pravilnikom o materijalnom i finansijskom poslovanju MO i OS BiH. U periodu inventarisanja članovi popisne komisije treba da obiđu lokacije na kojima se nalaze jedinice i sredstva KUP-a, a kompletan proces treba da se završi sa 31.12.2013. god.

Info: KUP