Komanda za upravljanje personalom

Brifing po obuci u KP OS BiH

30.12.2013

Redovna godišnja aktivnost na nivou Komande za podršku, brifing po obuci, održana je 23.12.2013. godine, u učionici KP OS BiH.
Pored domaćina, ovoj aktivnosti prisustvovali su predstavnici Zajedničkog štaba, Operativne komande, Komande obuke i doktrine, Komande za upravljanje personalom i Komande logistike. Ispred KUP-a brifingu po obuci su prisustvovali brigadir Nedeljko Kopuz, kapetan Marko Bogosavac i zastavnik Željko Milosavljević. Komandant KUP-a, brigadir Nedeljko Kopuz, izvršio je kompletnu analizu kolektivne obuke za 2013. godinu, zastavnik Miloslavljević je prezentovao elemente u okviru individualne obuke, dok je kapetan Bogosavac izvršio analizu personala sa pregledom potreba za obuku i školovanje za period 2014. i 2015. godine.
Na kraju završenih prezentacija uslijedila je kratka diskusija sa određenim prijedlozima i konstatacijama, a završnu riječ uzeo je komandant KP OS BiH, brigadni general Husein Tursunović.

Info: KUP