Komanda za upravljanje personalom

Realizacija programa „Perspektiva“ u 2013. godini

30.12.2013

U toku 2013. godine iz profesionalne vojne službe otpušteno je 791 lice koje ispunjava uslove za pristup programu tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala „Perspektiva“.

Da bi lice moglo pristupiti ovom programu treba u nadležnom Centru za regrutovanje i tranziciju KUP-a popuniti obrazac LZ-1 (zahtjev za uključivanje u program), koji se putem pretpostavljene komande dostavlja u Odsjek za tranziciju personala MO BiH. Pojedinačni postupak tranzicije započinje danom prijema popunjenog obrasca LZ-1 u Odsjeku za tranziciju personala MO BiH, a sama realizacija projekta treba da se završi najduže za dvije godine.
Od 791 lica otpuštenog u 2013. godini, za program u nadležnim centrima za regrutovanje i tranziciju registrovalo se 798 lica, koja su već odabrala jedan od osam projekata podrške otpuštenom personalu iz programa „Perspektiva“. Za njih 787 već su urađeni i odobreni projekti.

Info: KUP