Komanda za upravljanje personalom

Relizacija seminara „Vještine komuniciranja i karijerno savjetovanje“

31.1.2014

U periodu od 28.01. do 30.01.2014. godine, u organizaciji misije IOM-a za BiH, održan je seminar za pripadnike MO i OS BiH, na temu „Vještina komuniciranja i karijerno savjetovanje.“

Seminaru su prisustvovali pripadnici Komande za upravljanje personalom koji rade na poslovima tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala. Cilj ove obuke je jačanje tranzicijskih kapaciteta MO i OS BiH u okviru „Perspektiva“ programa za BiH i edukacija osoba koje rade na pitanjima tranzicije personala u vještinama komunikacije i karijernom savjetovanju.

Info-KUP