Komanda za upravljanje personalom

Provjera radnog staža u inostranstvu za pripadnike OS BiH

14.2.2014

U toku je provjera radnog staža u inostranstvu za pripadnike OS BiH, koja se realizuje u Odjeljenju za personalna i pravna pitanja KUP-a.

Cilj ove aktivnosti je prikupljanje potrebne dokumentacije, kako bi se skratila i olakšala procedura prilikom penzionisanja pripadnika OS BiH u narednom periodu.

Info-KUP