Komanda za upravljanje personalom

Rad komsija za produženje ugovora

3.3.2014

Pripadnici Komande za upravljanje personalom (KUP) bili su članovi komisija za produženje ugovora oficira (OF1-OF3) i podoficira (OP5), kojima ugovori ističu u 2014. godini.

Rad se odvijao u Komandi za upravljanje personalom u Banjaluci, 26.-27.02.2014. godine. Komisije su ukupno obradile 216 predmeta, 128 oficira i 88 podoficira. Komanda za upravljanje personalom pružila je svu potrebnu podršku za rad pomenutih komisija.

Info: KUP