Komanda za upravljanje personalom

Tranzicijska radionica

11.3.2014

Na osnovu odluke Ministra odbrane i naređenja Komandanta KUP-a, CRT Banja Luka je realizovao jednodnevnu Tranzicijsku radionicu za pripadnike OS BiH koji se nalaze u procesu tranzicije i prestanku vojne službe u 2014. godini.

Radionica je organizovana 11.03.2014. godine u učionici KUP-a. Od pozvanih 21 pripadnika OS BiH kojima ove godine prestaje služba, odazvalo se 18 pripadnika. Osim domaćina iz CRT, radionici su prisustvovali i načelnik Odjela za regrutovanje i tranziciju pukovnik Juso Ibrić te predstavnici MO BiH, gospoda Hasret Turković  i  Neđo Batinić.

Prema Planu rada radionicu je otvorio major Jovica Kosić, načelnik CRT Banja Luka. Nakon toga kapetan Mato Živko, oficir za tranziciju, je održao prezentaciju o aktuelnoj tematici iz ove oblasti koja je korisnicima prvenstveno pojasnila prava koja im pripadaju, način registracije i realizacije odabranog projekta pomoći. U slobodnoj diskusiji učesnicima se obratio i gospodin Turković iz MO BiH, koji je govorio o Programu perspektiva čiji je nosilac od 01.01.2014. godine Ministarstvo odbrane. U završnom dijelu aktivnosti korisnici Programa perspektiva su postavljali pitanja koja su ih dodatno zanimala i na sva su dobili adekvatan odgovor.

Info: KUP