Komanda za upravljanje personalom

Studijska posjeta pripadnika KUP-a Veteranskom centru OS Kraljevine Danske

28.3.2014

U periodu od 17.03. do 22.03.2014. godine realizovan je program studijske posjete Veteranskom centru Oružanih snaga Kraljevine Danske.

Ispred Komande za upravljanje personalom u ovoj  posjeti bili su: komandant KUP-a, psiholog-viši stručni saradnik u CRT Banjaluka, te lica koja rade na poslovima tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala iz Centara za regrutovanje i tranziciju. Cilj ove posjete bio je sagledavanje danskog modela tranzicije vojnog personala, sa posebnim osvrtom na mjere i aktivnosti Veteranskog centra OS Kraljevine Danske u oblasti mentalnog zdravlja pripadnika OS Kraljevine Danske.

Info: KUP