Komanda za upravljanje personalom

Pripadnici Komande za upravljanje personalom na sanaciji i čišćenju poplavom ugroženih područja

23.5.2014

Nakon poplava koje su prouzrokovale ljudske žrtve i velike materijalne štete, u gradu Banjaluci vrši se sanacija i čišćenje terena na ugroženim područjima.

U ove aktivnosti uključeni su pripadnici Komande za upravljanje personalom koji su u saradnji sa pripadnicima 6.pbr i lokalne uprave vršili čišćenje terena na području mjesnih zajednica Lazarevo i Derviši u Banjaluci. Bez obzira na čin i dužnost, 25 starješina KUP-a 22.05.2014. godine, bilo je angažirano na prikupljanju i odvozu smeća sa pomenutih područja. Predstavnici lokalne samouprave izrazili su zahvalnost pripadnicima KUP-a na pruženoj pomoći, a same aktivnosti odvijale su se u pozitivnoj radnoj atmosferi i srdačnom odnosu sa stanovništvom.

Info-KUP