Komanda za upravljanje personalom

Informisanje i kondiciono marševanje pripadnika Komande za upravljanje personalom (KUP)

16.6.2014

Na osnovu Plana obuke i informisanja pripadnika KUP-a za mjesec juni tekuće godine, 12.06.2014. godine realizovana je navedena aktivnost ispred objekta komande KUP-a.

Planom su obuhvaćene teme o angažovanju pripadnika OS BiH na pomoći civilnom stanovništvu u poplavom ugroženim područjima, kontroli jedinice od strane pretpostavljene komande, kao i težišnim zadacima za naredni period.

Nakon izvršenog informisanja pripadnici KUP-a su preveženi do podnožja Banj Brda u Banjaluci, odakle se kretanje nastavilo pješačenjem do izletišta Trešnjik. U okviru ovog kondicijskog marševanja organizovano je sportsko druženje koje se odvijalo u pozitivnoj takmičarskoj atmosferi. 

Info-KUP