Komanda za upravljanje personalom

Posjeta vojnog povjerenika Komandi za upravljanje personalom (KUP)

18.9.2014

Komandant Komande za upravljanje personalom brigadir Nedeljko Kopuz, 18.09.2014. godine primio je u radnu posjetu delegaciju na čelu sa vojnim povjerenikom gospodinom Boškom Šiljegovićem.

U uvodnom dijelu posjete održan je informativni brifing, na kome su prisutni upoznati sa strukturom, misijom i zadacima KUP-a. Nakon brifinga izvršen je obilazak jedinice, a tokom posjete težišno se razgovaralo o depou personalnih dosijea, elektronskoj bazi podataka, usaglašavanju postavljenja i vojno-evidencijskih specijalnosti (VES), te drugim pitanjima.

Info-KUP