Komanda za upravljanje personalom

Radni sastanak sa predstavnicima NATO delegacije

17.10.2014

Radni sastanak sa delegacijom NATO tima održan je dana 16.10.2014. godine, u Komandi za upravljanje personalom.

Delegaciju je predvodio zamjenik komandanta NATO štaba u Sarajevu, brigadir Ole Fauske, koji se interesovao o načinu prijema vojnika, podoficira i oficira u profesionalnu vojnu službu. Komandant KUP-a brigadir Nedeljko Kopuz i načelnik štaba brigadir Bahrudin Kumro sa svojim saradnicima upoznali su pomenutu delegaciju sa procedurama i pravilnicima na osnovu kojih se vrši prijem vojnika, podoficira i oficira, kao i sa činjenicom da je u toku javni oglas za prijem vojnika u PVS.

U cilju afirmacije vojnog poziva potrebno je promovisati aktivnosti na području prijema u PVS, za čiju namjenu je snimljen film u okviru Pilot projekta „Prijem oficira u PVS“, naglasio je brigadir Kopuz. Na kraju je istaknuto da se u KUP-u realizuje proces pripremnih radnji u skladu sa raspisivanjem javnog konkursa za prijem oficira i internog oglasa za prijem podoficira u OS BiH, koji se očekuju u narednom periodu. 

Info: KUP