Komanda za upravljanje personalom

Testiranje kandidata za prijem u PVS

11.11.2014

U centrima za regrutovanje i tranziciju Komande za upravljanje personalom odvija se proces testiranja kandidata za prijem u PVS, a prema Dinamičkom planu ova aktivnost se od 03.11. do 07.11.2014. godine realizuje u CRT u Banjaluci.

Kandidati koji apliciraju za prijem u PVS pored općih, moraju ispunjavati i posebne uslove propisane Javnim oglasom, a koji se odnose na polaganje testa fizičkih sposobnosti, testa općeg znanja i dr. Testiranje se vrši na osnovu novog Pravilnika o prijemu u vojnu službu, gdje će jedan tim starješina izvršiti testiranje fizičkih sposobnosti kandidata u svim centrima. Kompletnu aktivnost prate i predstavnici NATO štaba iz Sarajeva, koji se ovih dana nalaze u Banjaluci. I ovaj put veliki je broj prijavljenih na Javni oglas, tako da na jedno radno mjesto ima preko dvadeset prijavljenih.

Info: KUP