Komanda za upravljanje personalom

Analiza obuke u Komandi za upravljanje personalom za 2014. godinu

9.12.2014

Na analizi obuke u KUP-u za 2014. godinu, koja je realizovana 03.12.2014. godine, prisustvovali su pripadnici KP OS BiH na čelu sa brigadirom Seadom Zukićem.

Analizu je otvorio komandant KUP-a, brigadir Nedeljko Kopuz, koji je govorio o misiji i zadacima jedinice. Pored individualne i kolektivne obuke koje su bile osnovna tema analize, u završnom dijelu razvila se diskusija i o nekoliko bitnih elemenata iz domena personala koji direktno ili indirektno mogu uticati na proces obuke. Na kraju je istaknuto da su postavljeni standardi datim smjernicama dostignuti i da se u narednom periodu očekuje bolja koordinacija u pogledu termina i druge logističke podrške kad je riječ o bojevim gađanjima.

Info: KUP