Komanda za upravljanje personalom

Koordinacijski sastanak sa načelnicima centara za regrutovanje i tranziciju (CRT)

9.12.2014

U Komandi za upravljanje personalom održan je radni sastanak sa načelnicima CRT-a iz Banjaluke, Sarajeva, Tuzle i Čapljine, dana 03.12.2014. godine. Pored načelnika centara za regrutovanje i tranziciju na ovom sastanku bio je prisutan i general Gojko Knežević.

Radni sastanak je otvorio komandant KUP-a brigadir Nedeljko Kopuz, a nakon njega prisutnima se obratio pukovnik Husein Cero, koji je u informativnom brifingu izložio dinamički plan rada prema Javnom oglasu za prijem kandidata u PVS u početnom činu oficira i napravio presjek situacije dosadašnjih aktivnosti. Načelnicima centara date su smjernice o neophodnosti usaglašavanja metodologije i načina rada kroz faze prijema kandidata u PVS u svim centrima za regrutovanje i tranziciju, a u skladu sa Pravilnikom o prijemu u vojnu službu.

Info: KUP